Historia

 Rys historyczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego „DOLINKA”

Rodzinny Ogród Działkowy „DOLINKA” usytuowany jest przy ul. Ostrowskiej w Szczecinie. Teren ten znajduje się pomiędzy osiedlami : Żelechowem, Siennem, Bukowem i Bystrzykiem.

Na uwagę zasługuje ciekawa historia okolicy na której znajduje się ogród. W 1873r. w bezpośredniej bliskości dzisiejszego ogrodu powstało gospodarstwo na dużym wzniesieniu ze źródłami wód podziemnych. Źródła te były wykorzystywane w XVIII w dla założenia pierwszego wodociągu na zamek książęcy, w którym znajdowało się      5 zbiorników wody, jeden do browaru i piekarni, drugi do stajni, trzeci do piwnicy, czwarty w ogrodzie książęcym, piąty był do ogólnego użytku. Rurociąg był zbudowany z pni sosnowych o długości 10-11m i średnicy 40cm. Łączne były one miedzianymi obręczami, umieszczonymi półtora metra pod ziemia. Źródło te do dzisiaj wybija na jednej z działek naszego ogrodu , zasilając małe naturalne jeziorko. W dalekich planach ogrodu teren tej działki jest planowany do zagospodarowania na użytek wszystkich działkowców na cele ogólno rekreacyjne.

Także przylegające do ogrodu zabudowania mają swoją ciekawą przeszłość. Na początku XIX w. zabudowania zostały wydzierżawione,   a potem zakupione przez Zakłady Opiekuńcze dla chorych dzieci           w Żelechowie. Zorganizowano tam dom dla chłopców. W czasie wojen służył jako lazaret. Do 1939 dom był własnością zakładu w Żelechowie      i zamieszkiwało go 85 osób. Istniejące obiekty nie zostały zniszczone     i po wojnie mieścił się tam Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej,      a w okazałym gmachu Radiotelekomunikacyjne Centrum Nadawcze. Działające jeszcze do niedawna, skąd nadawano wiadomości na statki naszej floty jak i później zagłuszano radio „Wolna Europa”. Dzisiaj obiekt ten intensywnie jest remontowany, ma tam powstać kompleks hotelowo rekreacyjny wraz ze SPA. Między innymi sąsiedztwo naszego ogrodu zadecydowało o miejscu inwestycji skandynawskiego inwestora, który podkreśla wartość tego malowniczego sąsiedztwa.

Nasz ogród powstał w 1965 w zamian za zlikwidowane ogrody działkowe “PORTOWIEC” przy ulicy Hryniewieckiego. Nazwany został Zakładowym Pracowniczym Ogrodem Działkowym Zarządu Portu Szczecin „Dolinka”. Nazwa „Dolinka” została przyjęta jako nazwa naszego ogrodu ze względu na malownicze usytuowanie. Większa część ogrodu znajduje się w dolinie okolonej wzgórzem, skąd można podziwiać przepiękną panoramę Szczecina wraz z widokiem na Odrę.

Ogród posiada status ogrodu stałego zarejestrowanego w Polskim Związku Działkowców. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o Pracowniczych Ogrodach Działkowych z dniem 12.05.1981 ogród stał się ogrodem Polskiego Związku Działkowców. W dniu 16 marca 2001r. został podpisany akt Notarialny na podstawie, którego Polski Związek Działkowców teren naszego ogrodu otrzymał w użytkowanie wieczyste na 99 lat. W lipcu 2005 została uchwalona ustawa na mocy, której Pracownicze Ogrody Działkowe przekształciły się w Rodzinne Ogrody Działkowe we władaniu Polskiego Związku Działkowców.

W pierwszym okresie funkcjonowania ogrodu, powstał układ rozmieszczenia działek zachowany do dzisiaj. W ogrodzie jest 200 działek średnio po ok. 500 m kw. każda. Z uwagi na usytuowanie na wzgórzu cześć powierzchni działek jest pochylona czasami nawet znacznie. Jest to  z jednej strony trudny teren dla uprawiających je działkowców, ale z drugiej jego gustowne zagospodarowanie przynosi niesamowite efekty,  wnosząc swój urok dla całego wizerunku ogrodu.

Ogród posiada w swej infrastrukturze podziemną sieć energetyczną i wodociągową. Ponadto ogólnodostępny jest teren siedziby Zarządu wykorzystywany często na miejsce organizacji imprez integracyjnych. Oprócz siedziby zarządu, ogród posiada kontener na cele gospodarcze. Do użytku działkowców dostępny jest również plac zabaw dla dzieci, wraz z boiskiem do siatkówki. Ogród posiada także swój wewnętrzny parking.

W naszym ogrodzie działki uprawiane w sposób tradycyjny jak       i rekreacyjny z przewaga tych drugich. Odzwierciedla to stałą tendencje przybywania nowych młodszych działkowców i ich rodzin. Zarząd ogrodu postawił sobie za cel, stałe integrowanie nowych działkowców z tymi bardziej doświadczonymi. Stąd też duże zaangażowanie na polu organizacji imprez dla ogółu działkowców. Obok co rocznie organizowanych konkursów na najładniejszą działkę, czy też obchodów dnia działkowca , organizowane są liczne festyny dla dzieci.

Nasz ogród od wielu lat uczestniczy w organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZD w Szczecinie konkursach na najlepszy ogród okręgu. Z początku zajmowaliśmy dalekie miejsca, ale wraz nabywanym doświadczeniem znaleźliśmy się w czołówce najładniejszych ogrodów. W okręgowych konkursach na „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego” w 2008 otrzymaliśmy wyróżnienie, w 2009r. zdobyliśmy II miejsce, a w 2010 r. I miejsce. Ponadto w 2010 r. zostaliśmy laureatem krajowego konkursu pt. „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2010”.