Opłaty w ROD Dolinka

Opłaty obowiązujące w ROD Dolinka w 2017 roku

Opłata ogrodowa……………………………48 gr. za m. kw.

Składka członkowska ……………………………………..6 zł

Opłata za wywóz śmieci………………………………….55 zł

Opłata wodna………………………………………………..10 zł

Opłata energetyczna………………………………………17 zł

Opłata inwestycyjna………………………100zł

Powyższe opłaty należy wnieść do 30 maja  2017 r.

Dla nowych członków

Podwyższona opłata ogrodowa (wpisowe) ……………200 zł

Podwyższona opłata ogrodowa (opłata inwestycyjna)…………..2050 zł


Udostępnienie Domu Działkowca na dobę:

dla działkowców ROD Dolinka  – 200 zł

dla pozostałych – 400 zł

 


Wszystkie wpłaty można dokonywać na konto:

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA w Szczecinie

48 1540 1085 2030 5303 2012 0001