Przepisy porządkowe

Przepisy porządkowe

Zgadnie z regulaminem ROD działkowiec zobowiązany jest:

  • dbać o estetyczny wygląd działki,
  • nie zakłócać spokoju sąsiadom,
  • utrzymywać w czystości i estetycznym stanie alejki na połowie ich szerokości,
  • nie dopuszczać do rośnięcia chwastów, przerastania drzew i krzewów na alejkę,
  • nie wyrzucać do ogrodowych pojników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,
  • nie gromadzić i nie przechowywać na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy i korzystania z działki a obniżających jej estetyczny wygląd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *