Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze

Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze

Zebranie które odbędzie się w dniu 10.04.2024 r. o godzinie 17.30 – I pierwszy termin, o godzinie 18.00-

drugi termin, w Domu Działkowca ROD „Dolinka” przy ul. Ostrowskiej 60 w Szczecinie.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniu 24.03.2024 r. w godzinach 14.00-15.00

i w dniu 25.03.2024 w godz. 16.00-17.00 w siedzibie Zarządu ROD „Dolinka”.

Zgodnie z § 62 ust.1 Statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej

pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na

liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust 2 Statutu PZD prawo udziału w walnych zebraniach ma wyłącznie członek

zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który

może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *