Zebranie działkowców ROD „Dolinka”

Zebranie działkowców ROD „Dolinka”

Zebranie działkowców ROD „Dolinka” w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

W dniu 12 września 2014 w naszym Domu Działkowca odbyło się Zebranie działkowców ROD „Dolinka” w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy. Zebranie zostało zwołane przez Zarząd ROD „Dolinka” na godz. 1700 (pierwszy termin). Zgromadzonych tradycyjnie przywitał Prezes Zarządu ROD „Dolinka” Karol Jakubowski. Następnie oddał głos V-ce Prezesowi Jurkowi Janickiemu, który poprowadził spotkanie.

Wobec braku wymaganego kworum w pierwszym terminie, zebranie rozpoczęło się w terminie drugim tj. o godz. 1800.

Przerwę wykorzystano na omówienie dwóch bieżących kwestii dotyczących życia naszej działkowej społeczności. Na prośbę części działkowców, Prezes Zarządu przedstawił propozycję postawienia kapliczki Matki Boskiej Zielnej. Zaproponował również miejsce jej usytuowania naprzeciwko Domu Działkowca przy alei głównej obok świerku sąsiadującego z działką nr. 154. Pomysł został przyjęty przez większość zebranych bez sprzeciwu.

Kolejną inicjatywą Zarządu ROD „Dolinka” było nadanie nazwy naszemu Domowi Działkowca. Prezes Zarządu zaproponował kilka propozycji, na co od razu z sali podło parę równie interesujących pomysłów. W końcu uwzględniając wolę większości ustalono, że nasz Dom Działkowca będzie nazwać się „Dworek Pan Tadeusz”. W tym momencie zastanówmy się chwilę skąd ten pomysł. Czym dla nas jest ten dom? Czyż nie chcielibyśmy aby, tak jak słynny dwór w Soplicowie był on ostoją polskiej tradycji i polskich zwyczajów? Ktoś może powiedzieć, że to zbyt górnolotne porównanie, ale my działkowcy z „Dolinki” właśnie tak się tu czujemy.

Symbolika Mickiewiczowska pragnąca ocalić od zapomnienia dawne polskie tradycje jak najbardziej wpisuje się w życie naszego ogrodu, w którym staramy się kultywować to, co dobre i polskie w naszej tradycji. Bo czyż nie my powinniśmy być strażnikami tradycji i polskiej kultury? Nasz ogród jest naszą małą ojczyzną a my stoimy na jej straży. Dom Działkowca, ochrzczony już na etapie budowy przez lokalne media szlacheckim dworkiem, jest otwarty dla wszystkich i mamy nadzieję, że będzie przyciągać do siebie i tych starszych i młodszych jako miejsce spotkań działkowców. Idąc za myślą Adama Mickiewicza z „Pana Tadeusza”, w którym dwór w Soplicowie był przystanią i ostają gościnności dla tam przybywających radośnie mówimy wszystkim „brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich na gościnę zaprasza”.

Mieliśmy również inny powód, który zdecydował o takim a nie innym wyborze. Pan Tadeusz kojarzy nam się również z zawsze życzliwą i pomocną naszemu ogrodowi osobą Pana Tadeusza Jarzębaka – Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie. To On wspierał każdą inicjatywę mającą polepszyć funkcjonowanie naszego ogrodu. Wniósł istotny wkład w budowę naszego Domu Działkowca, a tym samym przyczynił się do szybkiego zakończenia prac oraz jego otwarcia, za co symbolicznie mu dziękujemy.

O godzinie 1800 Prezes Zarządu ponownie przywitał zgromadzonych i po ponownym sprawdzeniu obecności rozpoczął zebranie oraz zaproponował jeszcze raz na przewodniczącego Pana Jerzego Janickiego.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Okręgowego Zarządu ROD w Szczecinie, który zreferował zebranym główny cel zebrania w myśl nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych o możliwościach działalności naszego ogrodu w ramach struktur PZD oraz w sytuacji stworzenia indywidualnego stowarzyszenia się naszej społeczności działkowej.

Po tym wystąpieniu Prezes w skrócie podsumował możliwości, jakie niesie za sobą nowa ustawa o ROD i wskazał na ważniejsze plusy i minusy obu rozważanych opcji. Ze względu na brak wymaganego do podejmowania uchwał kworum zebranie nie było prawomocne do podejmowania jakichkolwiek uchwał, co się wiąże z dalszym pozostaniem i działaniem naszego ogrodu w strukturach PZD. Pomimo braku możliwości głosowania w przedmiotowej sprawie obecni na zebraniu działkowcy z akceptacją przyjęli aktualny stan rzeczy. Zdecydowana większość wykazała zadowolenie z obecnego systemu działania ogrodu i wskazała na chęć dalszego funkcjonowania naszego ogrodu na dotychczasowych zasadach.

Działkowcy nie wnieśli innych pilnych spraw wymagających interwencji i dyskusji, w związku z czym kończąc obrady Prezes Zarządu jeszcze raz podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie i osobiście zaprosił działkowców na doroczną uroczystość Dnia Działkowca w ROD „Dolinka” zachęcając jednocześnie wszystkich do przyniesienia ze sobą swoich działkowych plonów.

Zarząd ROD Dolinka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *